Spoločného rozhrania dialógových okien

Tieto rozhrania sa používajú s spoločnú knižnicu Dialog Box.

IPrintDialogCallback

IPrintDialogServices

Index