FRHookProc

FRHookProc príslušná procedúra je definovanom aplikáciou alebo knižnica definované callback funkciou, používanou funkciou FindText alebo nahrádzanie textu pri písaní . Príslušná procedúra dostáva správy alebo oznámenia určené pre postup políčka Predvolený dialógové okno vyhľadať alebo nahradiť spoločnú dialógovým oknom.

LPFRHOOKPROC typ určuje smerník túto funkciu spätného volania. FRHookProc je zástupný symbol pre názov definovanom aplikáciou funkcie.

(UINT spätného volania FRHookProc HWND  hdlg; / / zvládnuť dialógové okno poleUINTuiMsg / / správy identifikátorWPARAMwParam; / / správy parametraLPARAMlParam / / správy parametra);
 

Parametre

hdlg
Zvládnuť vyhľadať alebo nahradiť spoločnú dialógové pole okno pre ktoré správy určené.
uiMsg
Určuje hlásenie prijímaných.
wParam
Určuje ďalšie informácie o správe. Presný význam závisí od hodnoty parametra uiMsg .
lParam
Určuje ďalšie informácie o správe. Presný význam závisí od hodnoty parametra uiMsg.

Ak uiMsg parameter udáva WM_INITDIALOG správy, lParam je smerník na FINDREPLACE štruktúre obsahujúcu, zadané hodnoty pri vytvorení spoločnej dialógovým oknom.

Note:

Ak príslušná procedúra vracia nulová, predvolené dialógové okno pole postup procesy správy.

Ak príslušná procedúra vráti nenulovú hodnotu, predvolený dialógové okno pole postup ignoruje správy.

Poznámky

Pri použití funkcie FindText alebo nahrádzanie textu pri písaní vytvoriť vyhľadať alebo nahradiť spoločnú dialógovom môže poskytnúť FRHookProc príslušná procedúra spracovávať správy alebo oznámenia určené na dialógové okno pole postupu. Aby príslušná procedúra, použite FINDREPLACE štruktúry, ktorá prešla do dialógového okna vytvorenie funkcie. Zadať adresu príslušná procedúra lpfnHook člena a určiť príznak FR_ENABLEHOOK v členských štátoch vlajky.

Predvolené dialógové okno pole postup procesy správy WM_INITDIALOG molekulovým príslušná procedúra. Pre všetky ostatné správy príslušná procedúra dostáva správy najprv. Potom vrátenej hodnoty príslušná procedúra určuje, či predvoleným dialógové okno postup procesy správy alebo ho ignoruje.

Ak príslušná procedúra spracováva WM_CTLCOLORDLG správu, musí vrátiť platné kefa rukoväť pre maľovanie na pozadí dialógového okna. Vo všeobecnosti, ak príslušná procedúra spracováva všetky WM_CTLCOLOR * správy, to musí vrátiť platné kefa rukoväť pre maľovanie na pozadí určený ovládací prvok.

EndDialog funkcia nevyžadujú od príslušná procedúra. Namiesto toho príslušná procedúra môžete volať funkciu PostMessage post správu WM_COMMAND s IDABORT hodnotou poľa postupu dialógové okno. Vysielanie IDABORT Zatvorí dialógové okno a spôsobuje dialógové okno pole funkcia vráti FALSE. Ak potrebujete vedieť, prečo príslušná procedúra uzavreté dialógovom okne, musíte poskytnúť svoj vlastný mechanizmom komunikácie medzi príslušná procedúra a aplikácii.

Môžete podtriedy štandardné ovládacie dialógové okno spoločné. Avšak spoločný postup dialógové okno pole môže tiež podtriedy ovládacie prvky. Z tohto dôvodu musíte podtriedy kontroly, keď príslušná procedúra postupov WM_INITDIALOG správ. To zaručuje podtriedy postup dostane osobitné kontrolné správy pred podtriedy postup dialógové okno pole postup.

FRHookProc je zástupný symbol pre názov definovanom aplikáciou alebo knižnica definované funkcie. LPFRHOOKPROC typ je smerník na FRHookProc príslušná procedúra.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.
Importovať knižnica:Definované používateľom.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica spoločných Dialog Box funkcií, EndDialog, FINDREPLACE, FindText, PostMessage nahrádzanie textu pri písaní, WM_INITDIALOG, WM_CTLCOLORDLG

Index