Vytvorenie vlastník ťahané rozbaľovacie pole

Táto časť popisuje spôsob používania vlastníkom ťahané rozbaľovacie pole. Napríklad pri vytváraní dialógové okno námestie jedlo používa vlastník ťahané kvapka-down list poľa na zobrazenie štyri potravinárskych skupín, každý zastúpení bitovú mapu a názov. Výber potravín group spôsobuje potraviny v tejto skupine sa zobrazia v zozname.

Index