CB_GETDROPPEDSTATE

Žiadosť posiela správu CB_GETDROPPEDSTATE zistiť, či je klesol zoznamom rozbaľovacie pole.

CB_GETDROPPEDSTATE wParam = 0;     / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;     / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak zozname je viditeľná, vrátená hodnota je TRUE; v opačnom prípade je FALSE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_SHOWDROPDOWN

Index