CBN_EDITUPDATE

CBN_EDITUPDATE oznámenia správa sa odošle, keď upraviť kontrolu časť so zoznamom sa chystá zmenený text sa bude zobrazovať. Toto oznámenie hlásenie sa odošle po kontrole formátovaný text, ale skôr, ako sa zobrazí text. Rodičovské okno rozbaľovacie pole dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

CBN_EDITUPDATE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátorom kombinované pole hwndComboBox = lParam (HWND);       / / zvládnuť rozbaľovacie pole 
 

Poznámky

Ak je rozbaľovacie pole štýl CBS_DROPDOWNLIST, toto hlásenie oznámenia sa nevyskytuje.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CBN_EDITCHANGE, WM_COMMAND