CBN_SELENDOK

CBN_SELENDOK oznámenia správa sa odošle, keď používateľ vyberie položku zoznamu alebo vyberie položku a potom zavrie zoznam. Uvádza, že výber používateľa má spracovať. Rodičovské okno rozbaľovacie pole dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

CBN_SELENDOK idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátorom kombinované pole hwndComboBox = lParam (HWND);       / / zvládnuť rozbaľovacie pole 
 

Poznámky

V poli so zoznamom štýlom CBS_SIMPLE CBN_SELENDOK hlásenia posiela bezprostredne pred hlásenia každej CBN_SELCHANGE.

Ak pre pole so zoznamom je zadaná WS_EX_NOPARENTNOTIFY rozšíriť et2l okna, CBN_SELENDOK oznámenia správa nie je poslaná.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDCANCEL, WM_COMMAND

Index