CB_GETHORIZONTALEXTENT

Žiadosť sa odošle správa CB_GETHORIZONTALEXTENT získavať z rozbaľovacieho poľa Šírka v pixeloch, podľa ktorého zozname môžete horizontálne prebehne (posúvateľný šírka). Toto je mo+?n+? uplatni+n, len ak zozname Vodorovný posúvač.

CB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0;     / / neboli použité, musia byť nula lParam = 0;     / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je uvedený posúvateľný šírka v pixeloch.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_SETHORIZONTALEXTENT

Index