CB_SHOWDROPDOWN

Žiadosť posiela správu CB_SHOWDROPDOWN chcete zobraziť alebo skryť zoznamom rozbaľovacie pole, ktoré má CBS_DROPDOWN alebo CBS_DROPDOWNLIST štýl.

CB_SHOWDROPDOWN wParam = fShow (WPARAM) (int);   / / Zobraziť alebo skryť príznak lParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

fShow
Hodnota wParam. Určuje, či kvapka-down zoznamu je zobrazený alebo skryté. Hodnota TRUE udáva zozname; hodnota FALSE skryje ho.

Note:

Vrátená hodnota je vždy pravda.

Poznámky

Táto správa nemá žiadny vplyv na pole so zoznamom, vytvorenom v štýle CBS_SIMPLE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_GETDROPPEDSTATE

Index