Vytvorenie jednoduchých rozbaľovacie pole

Táto časť popisuje spôsob použitia jednoduchým zoznamom v dialógovom okne. Napríklad pri vytváraní dialógové okno Pravopis používa jednoduchým zoznamom v dialógovom okne pre kontrolu pravopisu. Keď Komisia zistí nesprávne napísané slovo, kontrola pravopisu naznačuje alternatívny pravopis. Užívateľ môže ignorovať pravopisná chyba, zmeniť na navrhovaný pravopis alebo typ pravopisu nie navrhol. Jednoduché pole so zoznamom sa dobre hodí pre dostávajú tento druh vstup používateľa.

Index