Adresár zoznam

Aplikáciu môžete pridať názvy súborov alebo podadresárov zoznamom odoslaním správy CB_DIR na to. Parameter wParam okno postup určuje atribúty súbory, ktoré chcete pridať, a lParam parametra poukazuje na textový reťazec, ktorý definuje Špecifikácia súboru.

V dialógovom okne, jedna aplikácia môže použiť DlgDirListComboBox. Ak zadaný názov súboru obsahuje jednotku alebo cestu, DlgDirListComboBox zmení aktuálnu jednotku alebo adresár a jednotku a cestu, odstráni filename reťazec. Ak chcete zobraziť názov adresára, funkciu aktualizuje špecifikované statické kontroly, prípadné. Potom obnoví obsah poľa so zoznamom, a pole so zoznamom Pridať stanovené názvov_súborov sa odošle správa CB_DIR.

Ak chcete odstrániť vybratého súboru, názov adresára alebo písmeno jednotky z poľa so zoznamom, ktoré boli vyplnené pomocou DlgDirListComboBox, jedna aplikácia môže použiť funkciu DlgDirSelectComboBoxEx.

Funkcie DlgDirListComboBox a DlgDirSelectComboBoxEx a CB_DIR správy sú podobné funkcie DlgDirList a DlgDirSelectEx a LB_DIR hlásenie použitých v zoznamoch.

Index