Spracovaním správy WM_CREATE

Napríklad pri vytváraní panela s nástrojmi pole so zoznamom procesy správy WM_CREATE na vytvorenie dvoch rozbaľovacie pole ovládacích prvkov ako sú podriadené okná. To potom podtried úpravy kontroly (výber polí) každé pole so zoznamom, pretože dostanú znak vstup pre jednoduché a kvapka-down so zoznamom. Uplatňovanie dostane rukoväť pre každý ovládací prvok upraviť pomocou funkcie ChildWindowFromPoint.

Na podtriedy ovládacích prvkoch na úpravu, uplatňovanie zavolá funkciu SetWindowLong adresu triedu okna postup nahraďte adresu definovanom aplikáciou SubClassProc funkcie. Adresa pôvodného okno postup sa uloží do globálnej premennej lpfnEditWndProc.

SubClassProcintercepts kartu esc, zadajte kľúče a neoznámi okna panela s nástrojmi zaslaním definovanom aplikáciou správy (WM_TAB, WM_ESC a WM_ENTER). SubClassProcpoužíva funkciu CallWindowProc odovzdať najviac sprav pôvodného okno postupu, lpfnEditWndProc.

Index