Rozbaľovacie pole zoznamu

Zoznam je časť poľa so zoznamom, ktorý zobrazuje položky, používateľ môže vybrať. Obyčajne aplikácie inicializuje obsah zoznamu keď vytvorí pole so zoznamom. Všetky položky zoznamu vyberie užívateľ je aktuálny výber. Jednoduché a kvapka-down so zoznamom polí používateľa môžete zadať v poli výber nevyberáte položky zoznamu. V týchto prípadoch je aktuálny výber. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktuálny výber.

Index