CBN_SELENDCANCEL

CBN_SELENDCANCEL oznámenia správa sa odošle, keď používateľ vyberie položku, ale potom vyberie iného ovládacieho prvku alebo zavrie dialógové okno. Označuje používateľa počiatočného výberu je ignorované. Rodičovské okno rozbaľovacie pole dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

CBN_SELENDCANCEL idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátorom kombinované pole hwndComboBox = lParam (HWND);       / / zvládnuť rozbaľovacie pole 
 

Poznámky

V poli so zoznamom štýlom CBS_SIMPLE CBN_SELENDCANCEL oznámenia správa sa neodošle. CBN_SELENDOK hlásenia posiela bezprostredne pred hlásenia každej CBN_SELCHANGE.

Ak pre pole so zoznamom je zadaná WS_EX_NOPARENTNOTIFY rozšíriť et2l okna, CBN_SELENDCANCEL oznámenia správa nie je poslaná.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDOK, WM_COMMAND

Index