Spracovanie WM_INITDIALOG a WM_DESTROY správ jednoduché dialógového okna

Pri použití rozbaľovacieho poľa v dialógovom okne môžete zvyčajne reagovať na WM_INITDIALOG správu inicializácie na pole so zoznamom. Kód príkladom pri vytváraní dialógové okno Pravopis vyzýva definovanom aplikáciou OpenDictionary funkcia načítať slovník. Potom volá definovanom aplikáciou SelectNextWord a InitSpellList funkcie vyberte prvé nesprávne napísané slovo.

SelectNextWordvyberie ďalšie slovo upraviť kontrolu a skopíruje sa do zadanej medzipamäte. InitSpellListurčuje, či je vybraté slovo v slovníku. Ak nie, kladie slovo v poli výber z poľa so zoznamom a navrhovaný pravopis sa pridáva do zoznamu.

Dialógové okno pole postup procesov WM_DESTROY správy zadarmo zdrojov pridelených pravopisného slovníka.

Index