CB_GETITEMDATA

Žiadosť posiela správu CB_GETITEMDATA zoznamom na získanie aplikácie dodávané 32-bitové hodnoty priradené zadanú položku v poli so zoznamom.

CB_GETITEMDATA wParam = index (WPARAM);  / / Položka indexu lParam = 0;               / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

register
Hodnota wParam. Určuje zero-based index predmetu.

Note:

Vrátená hodnota je 32-bitová hodnota spojené s danou položkou. Ak sa vyskytne chyba, to je CB_ERR.

Ak je tovar vlastníka ťahané rozbaľovacie pole vytvorené bez CBS_HASSTRINGS štýl, vrátená hodnota je 32-bitové hodnoty obsiahnuté v parametri lParam CB_ADDSTRING alebo CB_INSERTSTRING správy, ktoré pridávajú položky do poľa so zoznamom. Ak nebol použitý štýl CBS_HASSTRINGS, vrátená hodnota je parameter lParam obsiahnutých v CB_SETITEMDATA správe.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CB_ADDSTRING, CB_INSERTSTRING, CB_SETITEMDATA

Index