CB_GETTOPINDEX

Aplikácia odošle hlásenie CB_GETTOPINDEX na získanie indexu zero-based prvú viditeľnú položku v zozname políčko časť so zoznamom. Pôvodne položka s indexom 0 je v hornej časti zoznamu, ale ak boli prebehne obsah poľa zoznamu, ďalšia položka môže byť v hornej časti.

CB_GETTOPINDEX wParam = 0;     / / neboli použité, musia byť nula lParam = 0;     / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak správa je úspešný, vrátená hodnota je index prvú viditeľnú položku v rozbaľovacom zozname rozbaľovacieho poľa.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je CB_ERR.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_SETTOPINDEX

Index