Údaje priradené položky zoznamu

Aplikáciu môžete priradiť položky zoznamu v poli so zoznamom údajov. CB_SETITEMDATA správa priraďuje hodnotu DWORD položky zoznamu a CB_GETITEMDATA načíta hodnoty priradené k položke zoznamu.

Napríklad pri vytváraní Owner-Drawn rozbaľovacie pole používa údajoch tovaru na konštantu pridružiť každú položku rozbaľovacieho zoznamu poľa. Jedinečné hodnoty identifikuje každej položke nezávislé stanovisko triediť.

Iné aplikácie môže použiť položky údajov na rukoväť alebo ukazovateľ pridružiť položky zoznamu. Ak áno, žiadosť dokáže spracovať správu WM_DELETEITEM odstrániť alebo zadaný objekt pri odstránení položky zoznamu.

Index