CB_GETLOCALE

Žiadosť posiela správu CB_GETLOCALE získať aktuálne miestne nastavenie poľa so zoznamom. Miestne nastavenie sa používa na určenie správne poradie zoraďovania zobrazený text pre kombinované polia so CBS_SORT štýlom a text pridaný pomocou CB_ADDSTRING správ.

CB_GETLOCALE wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je 32-bitová hodnota, ktorá určuje aktuálne miestne nastavenie poľa so zoznamom. Vysoká slovo obsahuje kód krajiny a nízka-order slovo obsahuje identifikátor jazyka.

Poznámky

Identifikátor jazyka tvoria sublanguage identifikátor a identifikátor primárneho jazyka. PRIMARYLANGID makro získa identifikátor primárneho jazyka a SUBLANGID makro získa identifikátor sublanguage.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

So zoznamom polí prehľad, rozbaľovacieho poľa správy, CB_ADDSTRING, CB_SETLOCALE, PRIMARYLANGID SUBLANGID

Index