Spracovanie WM_INITDIALOG a WM_DESTROY správ v dialógovom okne ťahané vlastník

Pri použití rozbaľovacieho poľa v dialógovom okne môžete zvyčajne odpovedať na správu WM_INITDIALOG inicializácie na pole so zoznamom. Príklad v časti Vytvorenie dialógové okno námestie jedlo bremien bitové mapy, používaných vlastníkom ťahané rozbaľovacie pole potom volá, definovanom aplikáciou InitGroupList funkcia inicializovať pole so zoznamom. To tiež vyberie prvú položku zoznamu v poli so zoznamom, potom volá definovanom aplikáciou InitFoodList funkcia pri inicializácii zozname.

V uvedenom príklade vlastník ťahané zoznamom je blok kvapka-down list obsahujúci mená všetkých štyroch potravinárskych skupín. InitGroupListpridá názov každej skupiny potravín a vyzýva definovanom aplikáciou SetItemData funkcia má stálu priradiť každej položky zoznamu, ktorý identifikuje príslušnej skupiny potravín.

Zoznam v príklade obsahuje názvy potravín v skupine vybraných potravinách. InitFoodListobnoví obsah poľa zoznamu a potom pridá názvy aktuálny výber potravín v poli aktuálne skupiny kvapka-down list potravín.

Dialógové okno pole postup procesy chcete odstrániť bitové mapy v poli so zoznamom vlastník ťahané správu WM_DESTROY.

Index