Spracovaním správy WM_SETFOCUS

Keď okna panela s nástrojmi dostane vstupné zameranie, okamžite nastaví zameranie na prvého rozbaľovacieho poľa v nástrojovej lište. Chcete tak urobiť, napríklad pri vytváraní panela s nástrojmi pole so zoznamom zavolá funkciu SetFocus v odpovedi na správu WM_SETFOCUS.

Index