CB_GETDROPPEDWIDTH

Žiadosť sa odošle správa CB_GETDROPPEDWIDTH získavať minimálna prípustná šírka v pixeloch zoznamom rozbaľovacie pole s CBS_DROPDOWN alebo CBS_DROPDOWNLIST štýl.

CB_GETDROPPEDWIDTH wParam = 0;     / / neboli použité, musia byť nula lParam = 0;     / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak správu podarí, vrátená hodnota je šírka v pixeloch.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je CB_ERR.

Poznámky

V predvolenom nastavení povolené minimálna šírka rozbaľovacieho zoznamu poľa je 0. Šírka zozname je minimálna prípustná šírka alebo šírka poľa so zoznamom, toho, ktorá hodnota je väčšia.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_SETDROPPEDWIDTH

Index