CB_SETHORIZONTALEXTENT

Žiadosť sa odošle správa CB_SETHORIZONTALEXTENT nastaviť šírka v pixeloch, podľa ktorého zozname môžete horizontálne prebehne (posúvateľný šírka). Ak šírka zozname je menšia ako táto hodnota, Vodorovný posúvač posúva horizontálne položky v poli so zoznamom. Ak je šírka zozname rovná alebo je vyššia ako táto hodnota, Vodorovný posúvač skryté alebo, ak je rozbaľovacie pole štýl CBS_DISABLENOSCROLL so zdravotným postihnutím.

CB_SETHORIZONTALEXTENT wParam = cxExtent (WPARAM);      / / posúvateľný šírka zoznamom v pixeloch lParam = 0;              / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

cxExtent
Určuje posúvateľný šírku zoznamom, v pixeloch.

Note:

Vrátená hodnota.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_GETHORIZONTALEXTENT

Index