Vytvorenie dialógové okno ťahané vlastníka

Dialógové okno pole Šablóna definuje okna štýly, tlačidlá a ovládanie identifikátory pre pole so zoznamom. Rozbaľovacie pole v tomto príklade používa štýly CBS_DROPDOWNLIST, CBS_OWNERDRAWFIXED, CBS_SORT, CBS_HASSTRINGS, WS_VSCROLL a WS_TABSTOP.

Okno obsahuje aj zoznamom (IDLIST) a dve tlačidlá: OK (IDOK) a zrušiť (IDCANCEL). IDOK a IDCANCEL konštanty sú definované SDK hlavičkové súbory. Neustále IDLIST je definovaná v hlavičke súboru aplikácie, ako je kontrola identifikátor IDCOMBO.

Ďalšie informácie o dialógových okien nájdete v časti Dialógové okná.