Rozbaľovacie zoznamy

Niektoré oznámenia a správy sa vzťahujú len na kombinované polia obsahujúce rozbaľovacích zoznamov. Keď kvapka-down list je otvorený alebo zatvorený, rodičovské okno so zoznamom obdrží oznámenie vo forme správy WM_COMMAND . Ak sa otvorí zoznam, rozdeli slovo wParam je CBN_DROPDOWN. Ak je zoznam zatvorený, je CBN_CLOSEUP.

Aplikáciu môžete otvoriť zoznam kvapka-down list poľa alebo rozbaľovacie pole so zoznamom pomocou CB_SHOWDROPDOWN správy. Môžete určiť, či zoznam je otvorená pomocou CB_GETDROPPEDSTATE správy a môžete určiť súradnice kvapka-down list pomocou CB_GETDROPPEDCONTROLRECT správy. Žiadosť môže tiež zväčšiť šírku kvapka-down list pomocou CB_SETDROPPEDWIDTH správ.

Index