Subclassing rozbaľovacie pole

Táto časť ukazuje, ako na podtriedy rozbaľovacie okná tak vašu žiadosť môžete použiť mimo dialógového okna. Napríklad pri vytváraní panela s nástrojmi pole so zoznamom zobrazuje okno postup okna panela s nástrojmi obsahujúceho dvoch polí so zoznamom. Základe subclassing ovládacích prvkov úpravy do polí so zoznamom okna panela s nástrojmi zachytáva kartu, zadajte, a klávesy esc, ktoré by inak ignorovať.

Nasledujúca ilustrácia zobrazuje okna panela s nástrojmi.

Index