CBN_SELCHANGE

CBN_SELCHANGE oznámenia správa sa odošle, keď používateľ zmení aktuálny výber v rozbaľovacom zozname rozbaľovacieho poľa. Používateľ môže zmeniť výber kliknutím na položku v rozbaľovacom zozname alebo pomocou klávesov so šípkami. Rodičovské okno so zoznamom obdrží toto oznámenie vo forme správy WM_COMMAND s CBN_SELCHANGE v programe word Rozdeli parametra wParam.

CBN_SELCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátorom kombinované pole hwndComboBox = lParam (HWND);       / / zvládnuť rozbaľovacie pole 
 

Poznámky

Získať index aktuálny výber poslať správu CB_GETCURSEL na kontrolu.

CBN_SELCHANGE oznámenia správa nie je poslaná, ak aktuálny výber je nastavené pomocou CB_SETCURSEL správy.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CBN_CLOSEUP, CBN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index