CB_SETITEMDATA

Žiadosť posiela správu CB_SETITEMDATA nastaviť hodnotu 32-bitové priradené zadanú položku v poli so zoznamom.

CB_SETITEMDATA wParam = index (WPARAM);            / / Položka indexu lParam = dwData (LPARAM) (DWORD);   / / položka údajov 
 

Parametre

register
Hodnota wParam. Určuje položka zero-based index.
dwData
Hodnota lParam. Určuje novú hodnotu spájať s danou položkou.

Note:

Ak sa vyskytne chyba vrátená hodnota je CB_ERR.

Poznámky

Ak Zadaná položka je ťahané vlastník rozbaľovacie pole vytvorené bez CBS_HASSTRINGS štýl, toto hlásenie nahradí 32-bitová hodnota lParam parametra CB_ADDSTRING alebo CB_INSERTSTRING správy, že pridané položky do poľa so zoznamom.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CB_ADDSTRING, CB_GETITEMDATA, CB_INSERTSTRING

Index