CB_SETTOPINDEX

Žiadosť posiela správu CB_SETTOPINDEX zabezpečilo, že konkrétna položka zobrazená v rozbaľovacom zozname rozbaľovacieho poľa. Systém zvitky obsah zoznamu poľa tak, že zadaná položka sa zobrazí v hornej časti zoznamu alebo rozsahu maximálne prejdite sa dosiahol.

CB_SETTOPINDEX wParam = index (WPARAM);      / / zero-based register položka zoznamu lParam = 0;             / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

register
Určuje zero-based index položky zoznamu.

Note:

Ak správa je úspešný, vrátená hodnota je nula.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je CB_ERR.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_GETTOPINDEX

Index