CB_GETEDITSEL

Žiadosť posiela správu CB_GETEDITSEL získať počiatočný a koncový znak pozície aktuálny výber upraviť ovládacieho prvku poľa so zoznamom.

CB_GETEDITSEL wParam = lpdwStart (WPARAM) (LPDWORD); / / dostane východiskové pozície lParam = lpdwEnd (LPARAM) (LPDWORD);   / / dostane koncová poloha 
 

Parametre

lpdwStart
Hodnota wParam. Smerník na 32-bitovú hodnotu, ktorá dostáva východiskovej polohy výber. Tento parameter môžete nastaviť na hodnotu NULL.
lpdwEnd
Hodnota lParam. Smerník na 32-bitovú hodnotu, ktorá dostáva koncová poloha výber. Tento parameter môžete nastaviť na hodnotu NULL.

Note:

Vrátená hodnota je zero-based 32-bitové hodnoty s východiskovej polohy výber slova, nízka-order a koncový pozícia prvého znaku, potom posledný zvolený znak v programe word Rozdeli.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_SETEDITSEL

Index