CBN_EDITCHANGE

CBN_EDITCHANGE oznamovacia správa sa odošle po používateľa podnikla kroky, ktoré môže meniť text upraviť kontrolu časť so zoznamom. Na rozdiel od oznámenia správy CBN_EDITUPDATE tohto hlásenia sa odošle po systému aktualizácie obrazovky. Rodičovské okno rozbaľovacie pole dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

CBN_EDITCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikátorom kombinované pole hwndComboBox = lParam (HWND);        / / zvládnuť rozbaľovacie pole 
 

Poznámky

Ak je rozbaľovacie pole štýl CBS_DROPDOWNLIST, toto hlásenie oznámenia sa nevyskytuje.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CBN_EDITUPDATE, WM_COMMAND

Index