CB_GETCURSEL

Žiadosť posiela správu CB_GETCURSEL na získanie indexu aktuálne vybratá položka, ak nejaké sú, v rozbaľovacom zozname rozbaľovacieho poľa.

CB_GETCURSEL wParam = 0;     / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;     / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je zero-based index aktuálne vybratá položka. Ak je zvolená žiadna položka, je CB_ERR.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CB_SELECTSTRING, CB_SETCURSEL

Index