Spracovaním správy WM_MEASUREITEM

Vlastník ťahané rozbaľovacie pole odošle hlásenie WM_MEASUREITEM svojho materského okno alebo dialógové okno pole poriadku tak žiadosti môžete nastaviť rozmerov každej položky zoznamu. Pretože príklad rozbaľovacie pole štýl CBS_OWNERDRAWFIXED, systému odošle hlásenie WM_MEASUREITEM len raz. Kombinované polia so CBS_OWNERDRAWVARIABLE štýlom poslať správu WM_MEASUREITEM pre každú položku zoznamu.

LParam parameter bodov na MEASUREITEMSTRUCT štruktúry, ktorá identifikuje kontrolu a zoznam tovaru. Tiež obsahuje predvolené dimenzie položky zoznamu. Napríklad pri vytváraní dialógové okno námestie jedlo zmení štruktúru členského itemHeight na zabezpečenie dostatočne vysokej prispôsobiť bitové mapy potravín group položky zoznamu.

Index