Rozbaľovacie pole štruktúry

Tieto štruktúry používajú so zoznamom.

COMPAREITEMSTRUCT
DRAWITEMSTRUCT
MEASUREITEMSTRUCT

Index