Vytvorenie jednoduchých dialógovým oknom

Dialógové okno pole Šablóna definuje štýly okna a kontrolu identifikátor poľa so zoznamom. V tomto príklade pole so zoznamom používa štýly CBS_SIMPLE, CBS_SORT, WS_VSCROLL a WS_TABSTOP.

Okno obsahuje tri tlačidlá: Zmena (IDOK), Ignorovať (IDSKIP) a zrušiť (IDCANCEL). IDOK a IDCANCEL konštanty sú definované SDK hlavičkové súbory. IDSKIP konštanta je definovaná v hlavičke súboru aplikácie, ako je identifikátor poľa so zoznamom IDCOMBO.

Ďalšie informácie o dialógových okien nájdete v časti Dialógové okná.

Index