CB_SETDROPPEDWIDTH

Žiadosť sa odošle správa CB_SETDROPPEDWIDTH stanoviť maximálna prípustná šírka v pixeloch zoznamom rozbaľovacie pole s CBS_DROPDOWN alebo CBS_DROPDOWNLIST štýl.

 CB_SETDROPPEDWIDTH wParam = (WPARAM) wWidth / / šírka zoznamom v pixeloch lParam = 0, / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

wWidth
Určuje šírku zoznamom, v pixeloch.

Note:

Ak je správa úspešný, vrátená hodnota je nová šírka zozname.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je CB_ERR.

Poznámky

V predvolenom nastavení prípustných minimálna šírka zozname kvapka-zdown je 0. Šírka zozname je minimálna prípustná šírka alebo šírka poľa so zoznamom, toho, ktorá hodnota je väčšia.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správ, CB_GETDROPPEDWIDTH

Index