Znak vsuvky pozície

Môžete určiť pozíciu vsuvka pomocou funkcie GetCaretPos . Pozície v klientovi súradnice skopírovať do štruktúra miesto špecifikované parametrom GetCaretPos. Aplikáciu môžete presúvať vsuvka v okne pomocou funkcie SetCaretPos . Okno môžete presunúť vsuvka iba vtedy, ak už vlastní podľa znaku vsuvky. SetCaretPos môžete premiestniť podľa znaku vsuvky či je viditeľné alebo nie.

Index