GetCaretPos

GetCaretPos funkcia skopíruje podľa znaku vsuvky postavenie klienta súradnice na určenú bod štruktúru.

BOOL GetCaretPos ( LPPOINT  lpPoint / / address konštrukcie prijímať súradnice);
 

Parametre

lpPoint
Smerník na bod štruktúra, ktorá dostane klient súradnice podľa znaku vsuvky.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Vsuvka pozícia je vždy uvedený v klienta súradnice okna, ktorý obsahuje podľa znaku vsuvky.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Prehľad vsuvky, vsuvky funkcie, SetCaretPos, bod

Index