Znak vsuvky funkcie

Tieto funkcie sa používajú s vsuvky.

CreateCaret
DestroyCaret
GetCaretBlinkTime
GetCaretPos
HideCaret
SetCaretBlinkTime
SetCaretPos
ShowCaret

Index