Nastavovanie Blink času

V 16-bitovom systéme Windows systémom Windows aplikácie mohli volať funkciu GetCaretBlinkTime uložiť aktuálny blikať čas, potom volať funkciu SetCaretBlinkTime nastavenie blikať času počas svojho spracovania WM_SETFOCUS správy. Uplatňovanie by obnoviť uložené blikať čas na použitie inými aplikáciami volaním SetCaretBlinkTime počas jeho spracovania WM_KILLFOCUS správy. Však táto technika nefunguje na 32-bitová verzia systému Windows a Windows NT, pretože sú robustné, viacvláknové prostrediach. Konkrétne Deaktivácia jednu žiadosť nie je synchronizovaný s aktiváciou inej aplikácie, tak, že ak jeden zablokuje iná aplikácia môže stále aktivovaný.

Aplikácie Win32 by mali rešpektovať blikať čas užívateľ zvolil. SetCaretBlinkTime funkcia by mala byť volaná iba žiadosť, ktorá umožní používateľovi nastaviť blikať čas.

Index