Výber tlačidla

Používateľ môže zvoliť tlačidlo troma spôsobmi: kliknutím myšou, prechádzania na ňu a potom stlačením klávesu ENTER alebo (Ak tlačidlo je súčasťou skupiny definovanej podľa štýlu WS_GROUP) prechádzania k vybratému tlačidlu v skupine a vyberte pomocou klávesov so šípkami pohybovať v rámci tejto skupiny. Dve prechádzania položkami metódy sú súčasťou preddefinované klávesnice rozhrania, ktoré poskytuje systém. Úplný opis tohto rozhrania nájdete v časti Dialógové okná.

Tlačítkom zvyčajne spôsobuje nasledujúcich udalostí:

Index