Tlačidlá

Dialógových oknách a ovládacích prvkov podpory komunikácie medzi aplikáciou a užívateľa. Tlačidlo je ovládací prvok môže používateľ kliknúť, poskytovať vstup do aplikácie.

Index