BM_SETCHECK

Žiadosť posiela správu BM_SETCHECK chcete nastaviť stav začiarkavacie políčko alebo prepínacie tlačidlo.

BM_SETCHECK wParam = fCheck (WPARAM); / / skontrolovať stav lParam = 0;               / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

fCheck
Hodnota wParam. Určuje skontrolovať stav. Tento parameter môže byť jedna z nasledovných hodnôt:
Hodnota Význam
BST_CHECKED Nastaví stav tlačidla skontrolované.
BST_INDETERMINATE Nastaví stav tlačidla na sivý, uvedením neurčitých štátu. Túto hodnotu použite, len ak tlačidlo štýl BS_3STATE alebo BS_AUTO3STATE.
BST_UNCHECKED Nastaví stav tlačidla nezačiarknuté

Note:

Túto správu vždy vráti nulu.

Poznámky

BM_SETCHECK správa nemá žiadny vplyv na tlačítka.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad tlačidlá, tlačidlo správy, BM_GETCHECK, BM_GETSTATE, BM_SETSTATE

Index