Funkcie tlačidiel

Tieto funkcie sa používajú s tlačidlami.

CheckDlgButton
CheckRadioButton
IsDlgButtonChecked

Index