Zmeny stavu tlačidlo

Keď používateľ vyberie tlačidlo, je vo všeobecnosti potrebné zmeniť jeden alebo viac prvkov štátnej tlačidlo. Systém automaticky zmení stav zamerať pri všetkých typoch tlačidlo, stav tlačit tlačítka alebo tlačidlá s BS_PUSHLIKE štýlom a skontrolovať stav všetkých tlačidiel zapnuté, automatické. Žiadosť musí vykonať všetky ostatné zmeny štátu berúc do úvahy typ tlačidla, štýl a súčasný stav. Nasledovný zoznam zobrazuje stav prvky, ktoré musia byť zmenené pre každý typ tlačidla:

Aplikáciu môžete určiť button state zaslaním BM_GETCHECK alebo BM_GETSTATE správy; žiadosti môžete nastaviť tlačidlo štátu zaslaním BM_SETCHECK alebo BM_SETSTATE správa.

Index