BM_GETCHECK

Aplikácia odošle správu BM_GETCHECK obnoviť stav začiarkavacie políčko alebo prepínacie tlačidlo.

BM_GETCHECK wParam = 0;     / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;     / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota z tlačidla vytvorené s BS_AUTOCHECKBOX, BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, BS_CHECKBOX, BS_RADIOBUTTON alebo BS_3STATE štýl môže byť jeden z nasledujúcich:

Hodnota Význam
BST_CHECKED Tlačidlo je začiarknuté.
BST_INDETERMINATE Tlačidlo je sivý, uvedením neurčitých štátu (platí iba ak tlačidlo štýl BS_3STATE alebo BS_AUTO3STATE).
BST_UNCHECKED Tlačidlo nie je začiarknutá

Ak tlačidlo iného štýlu, vrátená hodnota je nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad tlačidlá, tlačidlo správy, BM_GETSTATE, BM_SETCHECK

Index