Funkcie zjednodušenia ovládania

Tieto funkcie sa používajú na vykonávanie funkcie zjednodušenia ovládania:

SoundSentryProc
SystemParametersInfo

Index