Dostupnosť parametre

Systém udržiava množinu prístupnosti parametre, ktoré uvádza, či má používateľ osobitnými potrebami alebo predvoľby. Používateľ kontroluje stav týchto parametrov, zvyčajne pomocou ovládacieho panela aplikácie. Môžete použiť ovládací Panel aplikácie alebo iné programy, ktoré umožňujú používateľom prispôsobiť životné prostredie SystemParametersInfo funkciu nastaviť parametre prístupnosť.

Aplikácie by mali používať GetSystemMetrics funkciou zistiť stav dostupnosti parametre. Keď prístupnosti parameter je nastavený na hodnotu TRUE, uplatňovanie by mali meniť svoje užívateľské rozhranie, v prípade potreby prispôsobiť používateľské preferencie.

Win32 podporuje nasledujúce ukazovatele dostupnosti:

Parametra Popis
Zobrazenie zvuku Udáva, že aplikácia, ktorá bežne používa zvuk sprostredkovať dôležité informácie by mali poskytnúť informácie vizuálne.
Funkcia Vysoký kontrast Označuje, že uplatňovanie by poskytujú vysoký kontrast medzi vstupnými a výstupnými optika.

Index