Umožňujúce vstavanú funkciu zjednodušenia ovládania

Nasledujúce fragment kódu používa SystemParametersInfo funkciu na zapnutie funkcie Filtrovanie klávesov

FILTROV&ANIE fk; 
BOOL bSuccess; 
 
/ / Vyplňte členov štruktúru funkciu Filtrovanie klávesov. 
 
FK.cbSize = sizeof(FILTERKEYS); 
FK.dwFlags = (FKF_FILTERKEYSON | FKF_HOTKEYACTIVE | 
            FKF_AVAILABLE | FKF_HOTKEYSOUND | FKF_CLICKON); 
FK.iWaitMSec = 1000; 
FK.iDelayMSec = 1000; 
FK.iRepeatMSec = 500; 
FK.iBounceMSec = 0; 
 
/ / Volať SystemParametersInfo s SPI_SETFILTERKEYS vlajkou. 
 
bSuccess = SystemParametersInfo (SPI_SETFILTERKEYS, 0, (LPVOID) amp; fk, 0) 
 

Index