Virtuálne-Key Codes

Nasledujúca tabuľka zobrazuje symbolické konštantný mená, šestnástkové hodnoty a myši alebo klávesnice ekvivalenty pre virtuálne kľúčové kódy použité v rámci systému. Kódy sú uvedené v číselné poradie.

Symbolický názov konštantný Hodnota (šestnástkovo) Myš alebo klávesnica rovnocenný
VK_LBUTTON 01 Ľavé tlačidlo myši
VK_RBUTTON 02 Pravým tlačidlom myši
VK_CANCEL 03 CTRL + break spracovania
VK_MBUTTON 04 Prostredným tlačidlom (trojtlačidlová myš)
05–07 Nedefinovaný
VK_BACK 08 kláves backspace
VK_TAB 09 kláves tab
0A–0B Nedefinovaný
VK_CLEAR 0 C odstráňte kľúč
VK_RETURN 0 D zadajte kľúč
0E–0F Nedefinovaný
VK_SHIFT 10 kláves shift
VK_CONTROL 11 kláves ctrl
VK_MENU 12 kláves alt
VK_PAUSE 13 pozastaviť kľúč
VK_CAPITAL 14 klávesu caps lock
protidrogovom Vyhradené pre Kanji systémy
1A Nedefinovaný
VK_ESCAPE 1B kláves esc
1C–1F Vyhradené pre Kanji systémy
VK_SPACE 20 medzerník
VK_PRIOR 21 kláves page up
VK_NEXT 22 stranu kláves
VK_END 23 tlaeidlo koniec
VK_HOME 24 domov kľúč
VK_LEFT 25 kláves šípka doľava
VK_UP 26 až kláves so šípkou
VK_RIGHT 27 klávesu šípka
VK_DOWN 28 kláves so šípkou
VK_SELECT 29 vyberte kľúč
2A Original equipment manufacturer (OEM) špecifické
VK_EXECUTE 2B spustenie kľúč
VK_SNAPSHOT 2 C print screen kľúč
VK_INSERT 2D kláves ins
VK_DELETE 2E kláves del.
VK_HELP 2F pomocou klávesu
VK_0 30 0 kľúč
VK_1 31 tlaeidlo 1
VK_2 32 2 kľúčové
VK_3 33 3 tlaeidlo
VK_4 34 4. Zadajte
VK_5 35 5 kľúč
VK_6 36 6 tlaeidlo
VK_7 37 7 tlaeidlo
VK_8 38 8 tlaeidlo
VK_9 39 9 kľúč
3A–40 Nedefinovaný
VK_A 41 kľúč
VK_B 42 tlačidla b
VK_C 43 c kľúč
VK_D 44 d kľúčom
VK_E 45 e kľúč
VK_F 46 tlaaidlom
VK_G 47 g kľúč
VK_H 48 h kľúč
VK_I 49 som kľúčových
VK_J 4A j kľúč
VK_K 4B kľúčom k
VK_L 4 C l kľúč
VK_M 4 D m kľúč
VK_N 4E n kľúč
VK_O 4F o tlaeidlo
VK_P 50 kláves p
VK_Q 51 q kľúč
VK_R 52 r kľúč
VK_S 53 s kľúčom
VK_T 54 t kľúč
VK_U 55 u kľúč
VK_V 56 v kľúč
VK_W 57 w kľúč
VK_X 58 x kľúč
VK_Y 59 y kľúč
VK_Z 5A z kľúča
VK_LWIN 5B Kláves ľavý Windows (Microsoft Natural Keyboard)
VK_RWIN 5 C Právo Windows klávesa (Microsoft Natural Keyboard)
VK_APPS 5 D Kľúč aplikácie (Microsoft Natural Keyboard)
5E–5F Nedefinovaný
VK_NUMPAD0 60 Numerických tlačidiel 0 kľúč
VK_NUMPAD1 61 Numerické tlačidlo 1 kľúč
VK_NUMPAD2 62 Numerickej klávesnici 2 kľúč
VK_NUMPAD3 63 Numerické tlačidlo 3 kľúč
VK_NUMPAD4 64 Numerickej klávesnice 4 kľúč
VK_NUMPAD5 65 Numerickej klávesnici 5 kľúč
VK_NUMPAD6 66 Numerickej klávesnici 6 tlaeidlo
VK_NUMPAD7 67 Numerickej klávesnici 7 kľúč
VK_NUMPAD8 68 Numerickej klávesnici 8 tlaeidlo
VK_NUMPAD9 69 Numerickej klávesnici 9 kľúč
VK_MULTIPLY 6A Násobenie kľúč
VK_ADD 6B Pridať kľúč
VK_SEPARATOR 6 C Oddeľovač kľúč
VK_SUBTRACT 6 D Odpočítajte kľúč
VK_DECIMAL 6E Desatinné kľúč
VK_DIVIDE 6F Rozdelí kľúč
VK_F1 70 stlačenie klávesu f1
VK_F2 71 kláves f2
VK_F3 72 kláves f3
VK_F4 73 kláves f4
VK_F5 74 f5 kľúč
VK_F6 75 kláves f6
VK_F7 76 klávesu f7
VK_F8 77 kláves f8
VK_F9 78 klávesom f9
VK_F10 79 f10 kľúč
VK_F11 7A kláves f11
VK_F12 7B kľúč f12
VK_F13 7 C f13 kláves
VK_F14 7 D f14 kľúč
VK_F15 7E f15 kľúč
VK_F16 7F f16 kľúč
VK_F17 80 H f17 kláves
VK_F18 81 H f18 kľúč
VK_F19 82 H f19 kláves
VK_F20 83 H f20 kľúč
VK_F21 84 H f21 kláves
VK_F22 85 H f22 kláves
VK_F23 86 H f23 kláves
VK_F24 87 H f24 kláves
88–8F Nepriradené
VK_NUMLOCK 90 kláves num lock
VK_SCROLL 91 kláves scroll lock
92–B9 Nepriradené
BA–C0 OEM špecifické
C1–DA Nepriradené
DB–E4 OEM špecifické
E5 Nepriradené
E6 OEM špecifické
E7–E8 Nepriradené
E9–F5 OEM špecifické
VK_ATTN F6 K rukám kľúč
VK_CRSEL F7 CrSel kláves
VK_EXSEL F8 ExSel kláves
VK_EREOF F9 Vymazať EOF kľúč
VK_PLAY DM Hrať kľúč
VK_ZOOM FB Zoomu
VK_NONAME FC Vyhradené pre budúce použitie.
VK_PA1 FD Pa1 kľúč
VK_OEM_CLEAR FE Jasných kľúčových

Index