Regăsirea o proprietate fereastra

O fereastră poate crea mânerele de la datele de proprietate sale fereastra și să utilizeze datele pentru orice scop. Următorul exemplu utilizează GetProp pentru a obține mânere la fereastra Proprietăți identificate de PROP_ICON, PROP_CURSOR și PROP_BUFFER. Exemplu afișează conținutul buffer de memorie nou obținute, cursorul și pictograma în zone a ferestrei client.

# define PATHLENGTH 256 HWND hwndSubclass;     / / ocupa de o fereastra subclassed MÂNER hIconProp, hCursProp; 
HGLOBAL hMemProp; 
char * lpFilename; 
TCHAR tchBuffer [PATHLENGTH]; 
int nSize; 
HDC hdc; 
 
/ / Lua proprietățile ferestrei, apoi utilizați datele. 
 
hIconProp = GetProp (HICON) (hwndSubclass, "PROP_ICON"); 
TextOut (hdc, 10, 40, "PROP_ICON", 9); 
DrawIcon (hdc, 90, 40, hIconProp); 
 
hCursProp = GetProp (HCURSOR) (hwndSubclass, "PROP_CURSOR"); 
TextOut (hdc, 10, 85, "PROP_CURSOR", 9); 
DrawIcon (hdc, 110, 85, hCursProp); 
 
hMemProp = GetProp (HGLOBAL) (hwndSubclass, "PROP_BUFFER"); 
lpFilename = GlobalLock(hMemProp); 
nDimensiune = sprintf (tchBuffer, "calea către fișierul: % s", lpFilename); 
TextOut (hdc, 10, 10, tchBuffer, nSize) 

 

Index